De Universele Wetten

Posted on aug 26, 2018

De vakantie voor ons is altijd weer een moment waarop we ons afvragen hoe we het volgende (school)jaar verder willen. Hoe persoonlijk en hoe met het IPBO. Cas mag bijna stoppen met werken en ook dit belicht onze situatie anders dan in andere vakanties.

We realiseren ons dat onze tijdlijn steeds smaller wordt. Gedachten over wat wij nog willen omdat we dat echt belangrijk vinden willen we nu aandacht geven.

Afgelopen jaar en met name deze zomervakantie was het thema Universele Wetten een gegeven waar we ons steeds meer mee bezig zijn gaan houden. De dualiteit waarbinnen wij leven en de onbalans in de samenleving raakt ons steeds meer.

De trainingen blijven wij bijeenkomsten van grote waarde vinden. Hier worden levens gereset en ge-re-direct. Oud zeer wordt geheeld, potenties opnieuw gevoeld en aangesproken, emoties beleefd, verbindingen hersteld en bewustzijn verruimd.

In september wil José een groep starten rond het onderwerp Universele Wetten.                                                                                                                         De bedoeling is om met elkaar te spreken en te onderzoeken in hoeverre we leven (of niet) met deze wetten en of we elkaar kunnen stimuleren onze keuzes meer in overeenstemming met de Wetten te maken.

Hiervoor zullen we ons als eerste moeten realiseren dat wij als mensen natuur Zijn en dus mede onderhevig zijn aan de Universele (natuur)Wetten.

Omdat onze buitenwereld een weerspiegeling is van onze binnenwereld zullen we bij onbalans altijd als eerste onze innerlijke wereld moeten onderzoeken. Onze staat van bewustzijn is hierbij van groot belang. Ons herinneren wie we werkelijk in essentie zijn, moed verzamelen om te herstellen wat nodig is, de confrontatie aangaan met pijn en verdriet wat vaak verbannen is naar ons onderbewustzijn. Gaan kiezen om uit onwetendheid te komen is een belangrijke eerste stap.

Leven in lijn met de Universele Wetten kunnen we zien als handleiding voor het leven. Leven in lijn met onze essentie. Het kan ons helpen bij keuzes die we maken in deze soms zo moeilijk te begrijpen wereld. Keuzes, in harmonie met ons zelf en alles en iedereen om ons heen.   Niet alleen op korte termijn maar ook op langer termijn.

Over dit interessante en o zo belangrijke gegeven zullen we met elkaar in gesprek gaan.

Deze groep zal één keer per maand bij elkaar komen vnl. op de maandagavonden. Van 20.00 tot 22.00 uur. Maandag  24-09  is de eerste bijeenkomst. Daarna : 29-10, 12-11, 10-12-2018. De kosten zijn 15 euro per avond. Locatie Prins Hendrikkade 150.                                                                                                                          Graag doorgeven wanneer je mee wilt komen doen. info@hoomana.nl

We gaan er mooie avonden van maken

Lieve groet,

Caspar en José Nap