WAT ALS……

Posted on jan 20, 2019

WAT ALS… je leven, je werk, je gezin, jij….. NÓG leuker wordt? Niet door alles (nog meer ) op te blazen maar meer ruimte en tijd te creëren, zodat je je weer kunt overgeven aan het ritme en de lessen van het leven. Wat als……. Je weer gaat zien waar het midden in alle drukte…. […]