Er is een groot verschil tussen de Hawaiiaanse en westerse kijk als het op genezing aankomt. In het Westen zijn wij bij het behandelen van ziekte of ongemak vooral gericht op ‘genezing’ en het wegnemen van klachten. De Hawaiianen daarentegen spreken liever over ‘heling’ waarbij concrete klachten juist een essentiële rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld als baken om ons te tonen welk pad we moeten inslaan.

Fysiotherapeut Caspar Nap vertrekt, nu twintig jaar geleden, met Hollandse scepsis naar Hawaii om kennis te maken met de Hawaiiaanse helingsrituelen. De Hawaiiaanse Kahuna (meester) Abraham Kawai’i heeft, gebaseerd op deze eeuwenoude helingsrituelen, een bewegingsmeditatie ontwikkeld. Kahuna Abraham Kawai’i heeft op Hawaii zowel Caspar, zijn vrouw José alsmede hun zoon Joost persoonlijk opgeleid in het Hawaiiaanse gedachtegoed.

Oorspronkelijk waren de Hawaiiaanse helingsrituelen exclusief bedoeld voor koningen en grote leiders. Het doel was om deze grote leiders te helpen om hun geest helder en vrij te maken, zodat ze de juiste beslissingen voor hun land en volk konden nemen. Later werden de helingsrituelen ook toegepast bij het ‘gewone volk’.

De gehele familie Nap is na hun verblijf en opleiding op Hawaii overtuigd van de ongekende mogelijkheden die het Hawaiiaanse gedachtegoed biedt. Alle familieleden zijn er trots op dat hen door Kahuna Abraham Kawai’i is gevraagd de transformatietraining ook buiten Hawaii vorm te geven en op deze manier de helende kracht van deze training in Nederland door te mogen geven.

Video: Lezing Tamara Stephens Inholland.
Video: Kahuna Abraham Kawai’i aan het woord.