Onze volgende Transformatie Training 2019

Posted on nov 26, 2018

Hallo beste geïnteresseerde,
Wij willen een datum rectificeren.
Wij communiceerden met jullie een niet juiste datum.

Onze nieuwe datum voor onze volgende transformatie training is van 29 maart tot en met 7 april 2019.

Geef deze verandering a.u.b. ook door aan geïnteresseerden.

Uit gesprekken merk ik dat er op verschillende niveaus veel beweging in ons leven is op dit moment.
Soms uit zich dit door vermoeidheid, verwarring, onrust, creativiteit.
We zitten in een periode in de geschiedenis waarin we de mogelijkheid krijgen veel “oud zeer “te helen.

Dit helen en zuiveren zien we op vele niveaus om ons heen gebeuren.
Op het wereld toneel, in Europa, in Nederland, ons gezin en uiteindelijk ook in onszelf.

Aan ons de eer te beginnen bij onszelf met uitzuiveren wat niet helder, gemeen, of niet liefdevol is.
Net zo lang, laag na laag, steeds helderder, zuiverder, eerlijker, om uiteindelijk transparant te worden.
Blokkades kunnen ons niet langer verhinderen te schitteren in de essentie die we allemaal zijn.

Wie ben je dan in essentie?
Antwoorden op deze vraag krijgen we niet door ze in de buitenwereld te zoeken.
Naar binnen keren, stil vallen, mijmeren, dagdromen, gewoon niks doen zijn meer passender wegen
om de “taal van de binnenwereld weer te verstaan.
Op deze manier zullen we steeds duidelijker “de stem”, van wat ons werkelijk bezield, gaan horen.

De bereidheid stil te vallen en te voelen wat je lijf en emoties je hierover doorgeven vraagt tijd, aandacht en gewaar zijn.
Durf je in de “gekte” van je dagelijks leven wat je inmiddels om je heen gecreëerd hebt, je verlangen nog te voelen?
Het verlangen dat altijd gaat over je weer verbonden voelen en in contact zijn met de Eenheid waar we vandaan komen en die we ook altijd zullen zijn.

Het op Aarde individu (ego) worden heeft tot onmiddellijk gevolg dat we ons ook afgescheiden gaan voelen.
Als we iets missen gaan we ook weer op zoek.
Je herinneren waar je, en waar wij allemaal vandaan komen kan de weg terug inluiden.
Terug naar die Eenheid zich als wij ons er echt mee willen gaan bemoeien weer heler kan gaan worden.
Gewoon simpel op de plek waar jij nu staat met alle fijne en minder fijne zaken die zich dus niet voor niets aan je voordoen.

Het belang van: vertragen, stilte , verhelderen, jezelf tegenkomen en bevragen is soms lastig in een maatschappij die schreeuw over wat je moet.

Onze training fungeert als: “a Break in Conciousness”
Je zult weer volop informatie inden die je helpt herinneren wat voor jou belangrijk is in dit leven.
Je gaat weer horen wat onhoorbaar was geworden en weer zien wat naar de achtergrond was verdreven.
Je gaat weer op AAN. En je zult je opnieuw verbazen en verwonderen over hoe mooi je bent.

Wanneer je meer informatie wilt of met ons een gesprek hierover wenst kun je ons bellen.
010-41275772 of mailen ipbo@online.nl